Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bo Online Marketing Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de wederpartij van Bo Online Marketing. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Bo Online Marketing.   Artikel 2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Bo Online Marketing gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Bo Online[…]